Strategisch plan 2018-2020

FIX kijkt vooruit en stelt hiervoor doelen op die gebundeld worden in het Strategisch Plan.
Deze 5 speerpunten tillen FIX de volgende 3 jaren op een hoger niveau.


FIX ziet meer

FIX heeft twee even belangrijke klanten: enerzijds infrastructuurbeheerders van scholen en jeugdorganisaties en anderzijds Brusselse laaggeschoolden. In alles wat we doen staan deze twee klanten centraal. Strategische doelstelling 1 stelt de infrastructuurbeheerders centraal. We willen elke stap in het renovatieproces optimaliseren om meer klanten efficiënter en nog kwalitatiever te helpen.

 

 


FIX bouwt met talent

Deze doelstelling stelt onze tweede klant centraal, de Brusselse werkzoekende. De Brusselse werkzoekende staat centraal in elke begeleiding, is de motor en ook de richtingaanwijzer van zijn eigen traject. We bieden geen standaardtrajecten aan, maar vertrekken in eerste instantie vanuit de ambities, talenten en noden van elke persoon.

 

 


Apollo is geland

De toepassing van de Apollocultuur is essentieel om te slagen in onze opdracht om kwaliteitsvolle scholen en jeugdinfrastructuur in Brussel te bouwen en zoveel mogelijk laaggeschoolden naar werk te begeleiden. De cultuurverandering van FIX die we Apollo noemen, is gebaseerd op de 4 principes van innovatieve arbeidsorganisatie: de klant centraal stellen, maximale autonomie geven aan elke werknemer (zeker ook die in opleiding), leiderschap op basis van vertrouwen en focus op het team in plaats van op het individu.  

 

 


FIX werkt ecologisch

We creëren een cultuur waarin ecologisch werken een evidentie is en overtuigen iedereen intern en extern van het belang ervan.  FIX wil in alles wat ze doet een ecologische reflex inbouwen en deze ook toepassen in de werken die ze uitvoert. 

 

 


FIX is een sterk merk

FIX wil haar zichtbaarheid verhogen en positie versterken ten opzichte van alle mogelijke belanghebbenden, zowel intern als extern. We willen onze speerpunten nog meer in de verf zetten zodat iedere potentiële klant, partner, medewerker, beleidsmaker… de weg naar FIX vindt en promotor wordt van FIX.