CNC, een goed idee

Met een gloednieuwe CNC-Machine zet FIX een volgende stap in haar professionalisering.

Een CNC-machine dus? En wat is dat dan wel?

CNC staat voor Computer Numerical Control. Maar dat is niet belangrijk! Interessanter is dat dit een machine is die heel wat handelingen in de schrijnwerkerij automatiseert. De machine kan gebruikt worden voor tal van toepassingen zoals het voorbereiden van kast-elementen, uitboring van rijboringen, uitfrezen van ladegeleiders en scharnieren. Een heleboel nieuwe toepassingen of toepassingen die voortaan makkelijker zijn uit te voeren. Bovendien kan deze machine ook bogen uitfrezen wat veel moeilijker is met de traditionele paneelzaag. Dankzij deze machine schakelen de ploegen in de schrijnwerkerij een niveau hoger, zowel qua tempo als qua afwerkingsgraad.
 

De resultaten laten niet op zich wachten. Dankzij de CNC konden we de productie van leesmeubels optrekken van 4 per week naar 13 meubels per week!

 

Een meerwaarde voor het opleidingstraject

De automatisering door de CNC-machine ontneemt de FIX’ers geen leerkansen maar creëert er net bij! CNC-operator is een knelpuntberoep dat in feite heel haalbaar is voor veel van onze FIX’ers in werkervaring. Dankzij een ervaring met de CNC-machine bij FIX sluit hun opleidingstraject in de schrijnwerkerij veel beter aan bij de private arbeidsmarkt. In commerciële schrijnwerkerijen is het gebruik van CNC-machines immers de norm. Arbeiders van FIX hebben voortaan een streepje voor bij hun sollicitatie.

Bovendien dwingt het ons om de ploegen in de schrijnwerkerij op termijn te herorganiseren. Momenteel werkt die met 2 ploegen die naast elkaar of samen projecten afwerken. Dit strookt niet met de reële arbeidsmarkt. Daar zijn er productieploegen en ploegen met plaatsers die samen schakels vormen aan dezelfde dienstenketen. Dankzij de versnelde productie is herorganisatie volgens gelijkaardige principes ook bij FIX aan de orde. Zo kopiëren we de best practices uit de privé.

 

Nieuwe toepassingen voor het FIX-atelier

Naast versnelling en vereenvoudiging van toepassingen opent de CNC-machine ook de deur naar allerlei nieuwe mogelijkheden voor onze ploegen. We vermeldden reeds de veel eenvoudigere aanpak voor niet-rechte zaag-/freesvormen. Een tweede toepassing is de evolutie naar standaardmodules voor kasten. Standaardmodules zijn te vergelijken met de manier waarop ketens als IKEA werken. Een standaardbinnenkant voor kasten die aanpasbaar aan de wensen van de klanten, zowel qua afmetingen als qua esthetische afwerking.

Verder kan de schrijnwerkerij ook ingeschakeld worden ten dienste van de andere FIX-ploegen. Voor de polyvalente ploegen kunnen deuromkastingen en meubels op maat worden gemaakt. Voor de schildersploegen kunnen sjablonen uitgefreesd worden en voor de sanitaire ploeg kunnen uitsparingen voor lavabo’s, bekleding van douches of zelfs originele scheidingswanden voor urinoirs gemaakt worden. Deze samenwerkingen komen de volledige organisatie ten goede!

 

Heb jij een opdracht voor onze ploegen? Aarzel dan niet en doe een aanvraag via ons online formulier.

Overig nieuws

De toptransfer van Ahmad: doorstroom van FIX naar RSC Anderlecht

Ahmad (27 jaar), kwam 6 jaar geleden vanuit Syrië aan in Brussel. In 2022 werd hij via Actiris doorverwezen en kwam hij bij FIX terecht.

Lees verder

Memorandum FIX 2023

Memorandum: De tien werven van FIX - voor wat Brussel meer nodig heeft

Het Brusselse sociale renovatiebedrijf FIX leidt jaarlijks honderd langdurig werkzoekenden op via een tewerkstellingstraject.

Lees verder

Onze directeur in De Tijd

Een goede balans tussen werk en privé is voor FIX een sleutel tot gelukkige werknemers én leidinggevenden. Vertrouwen en verantwoordelijkheid geven is dan essentieel.

Lees verder